TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

Cổng thông tin nhập học trực tuyến

Gửi thông tin
Hãy nhập số Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc số Căn cước công dân (CCCD).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

Địa chỉ: Số 24, phố Thái Học II, phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: (0220) 3882 269. Fax: (0220) 3882 921. Email: info@saodo.edu.vn. Website: http://saodo.edu.vn